น้ำมันแกนปั่นด้าย ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / Mil-lube Spindle Oil 10

Mil-lube Spindle Oil 10

Mil-lube Spindle Oil 10 เป็นน้ำมันหลื่อลื่นที่ใช้กับแกนปั่นด้าย หรืองาน Spindle ที่มีความเร็วรอบสูง ผสมสารต้านทานการสึกหรอชนิดพิเศษที่ไม่มีปฎิกิริยาต่อโละทองเหลืองและเงิน มี่ค่าดัชนีความหนืดสูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ  ทำใหน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานป้องกันการสึกหรอของผิวโลหะ ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

 

การใช้งานของ น้ำมัน Mil-lube Spindle Oil 10

ใข้กับระบบแกนหัว Spindle เครื่องกลึง CNC Machine หรือหล่อลื่นที่มีความเร็วรอบสูงๆ ใช้กับงานระบบนิวเมติกในงานอุตสาหกรรม หรือที่ช่างเรียกกันว่าน้ำมันหลอดแก้ว

ใช้หล่อลื่นปั๊มขนาดเล็ก และระบบหล่อลื่นแบริ่งแบบหมุนเวียน  และใช้ในระบบแกนปั่นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

Denison Filterability TP 02100     Sperry Vickers i-286-S, M-2950-S            VDMA 24318

U.S. Steel 126, 127, 136            DIN 51524, Part 2and3 (HLP)                 SIS SS 155434

Hoesch HWN 2333                     Thyssen THN-256132                             CETOP RP 91 H (HM)

AFNOR NF E 48-603 (HM)

 

Mil-lube Spindle Oil 10 is a premium quality hydraulic oil anti wear type made from of selected and carefully refined high quality base stocks incorporating additives to improves to improve the ent wear load carrying oxidation stability and separation foaming propreties Excellent filterality demulsification of water and high corrosion resistance viscosity viscosity index allow operation under adverse condition and assure long oil service life

 

APPLICATIONN

Mil-lube Spindle Oil 10 canbe used for general lubrication in neumatic system small bearings and gears However it can be used with pumps containing silver or bronze

(ขนาดบรรจุ  18ลิตร , 200ลิตร)