EDM Oil

น้ำมัน EDM Oil

เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่อง EDM (Electrical Discharge Machine) หรือเรียกอีกอย่างว่าน้ำมันสปาร์ค ใช้กับงานทำแม่พิมพ์โลหะ ในอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ

1)มีกลิ่นอ่อน ไม่เกิดอาการระคายเคื่อง

2)มีความหนืดต่ำสามารถชะเศษโลหะจากการสปาร์คออกได้ดี

3)มีจุดวาปไฟสูง (Flash Point 80 °C)

4)มีอายุการใช้งานนานเกิน 12 เดือนขึ้นไป