เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิลเลอร์ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมพาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยทีมงานวิศวกรและนักบริหาร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำมันหล่อลื่น, สารเคมี และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยจำหน่ายและให้บริการกับ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่มีความต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่น และสารเคมีต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยที่ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้  และบริการหลังการขาย ระบบซ่อมบำรุง รวมถึงการจัดการระบบการจัดการแก่ผู้ประกอบการ ให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยให้ยั่งยืน ตลอดไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน 

 

 

คณะผู้บริหาร
บริษัท มิลเลอร์ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด