Mil-lube Mould Oil / น้ำมันทาแบบ

Mil-lube Mold Oil CMR 14

 

เป็นน้ำมันทาแบบ ในอุตสาหกรรมคอนกรีต มีทั้งชนิดน้ำมันล้วนและน้ำมันผสมน้ำ

สามารถถใช้ได้ทั้งกับแบบไม้ และแบบเหล็ก

ช่วยให้การถอดแบบสะดวก

ขึ้นผิวคอนกรีดเรียบสวยหลังถอดแบบ

 

ขนาดบรรจุ  18 ลิตร, 200 ลิตร, 1000 ลิตร