ให้เช่าเครื่องกลั่น Solvent, เครื่องกลั่นทินเนอร์ ขนาด 30Lit, 60Lit, 90Lit ,120Lit ,250Lit ,450Lit

-ให้เช่าเครื่องกลั่น Solvent, ทินเนอร์, สารละลายที่ใช้แล้ว  นำกลับมาใช้ใหม่

-กลั่นได้กับสารละลายทุกชนิที่มีจุดเดือดตั้งแต่ 50 °C ถึง 180 °C

-ใช้เวลากลั่น 3-5 ช.ม./ Batch  แล้วแต่ชนิดของ Solvent (สารละลาย) นั้นๆ

– พัก 2 ช.ม. หรือจนกว่าอุณหภูมิภายในถังกลั่นลดลง = 60°C

-อัตราการกลั่นของ Solvent ที่ได้กลับมาอยู่ที่ 95-99% ขึ้นอยู่กับความสกปรกของ Solvent

– มีใบ Certificate ป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ (EXPLOSION-PROOF) รับรอง

-มีขนาด 30Lit, 60Lit, 90Lit ,120Lit ,250Lit ,450Lit