เครื่องกลั่น Hydrocarbon Solvent

-ใช้กลั่นสาร Hydrocarbon Solvent  นำกลับมาใช้ใหม่

-กลั่นได้ต่อเนื่อง กัน 24 ช.ม.โดยไม่ต้องพัก

– พัก 2 ช.ม. หรือจนกว่าอุณหภูมิภายในถังกลั่นลดลง = 60°C

-อัตราการกลั่น  ที่ได้กลับมาอยู่ที่ 75-95 % ขึ้นอยู่กับความสกปรกของสาร Hydrocarbon Solvent นั้นๆ

-มีขนาด 60Lit/ นาที, 200Lit/นาที