เครื่องกลั่นทินเนอร์

-ใช้กลั่นทินเนอร์ที่ใช้แล้ว  นำกลับมาใช้ใหม่

-กลั่นได้กับทินเนอร์ทุกชนิด ยกเว้นสารที่มีส่วนประกอบ ไนโตรเซลลูโลส

-ใช้เวลากลั่น 3-5 ช.ม./ Batch  แล้วแต่ชนิดของทินเนอร์นั้นๆ

– พัก 2 ช.ม. หรือจนกว่าอุณหภูมิภายในถังกลั่นลดลง = 60°C

-อัตราการกลั่นของทินเนอร์  ที่ได้กลับมาอยู่ที่ 70-95 % ขึ้นอยู่กับความสกปรกของทินเนอร์

– มีใบ Certificate ป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ (EXPLOSION-PROOF) รับรอง

-มีขนาด 30Lit, 60Lit, 90Lit ,120Lit ,250Lit ,450Lit

-มีจำหน่าย 4 ยี่ห้อ Fomeco, Ciemme, Hong Yi, M-Tech