บริษัท มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

            ลุ่มบริษัท มิลเลอร์ กรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย บริษัท มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกร นักวิชาการ นักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับ ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และ ระบบน้ำมันหล่อลื่น จารบี (Lubricant &Grease) เพื่อที่จะเน้นการบริการกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่ กลุ่มบริษัท มิลเลอร์  กรุ๊ป สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากรผู้ให้การบริการ สารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ ระบบการจัดการน้ำทั้งหมด ระบบซ่อมบำรุง ระบบโครงสร้าง รวมถึงการจัดการระบบการจัดการแก่ผู้ประกอบการ

                กลุ่มบริษัท มิลเลอร์ กรุ๊ป ได้จัดเตรียม ทั้งสารเคมี อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้สำหรับกระบวนการปรับสภาพน้ำในทุก ๆกระบวนการ และการซ่อมบำรุงโดยรวม  โดยเริ่มตั้งแต่ สารเคมีเพื่อการปรับสภาพน้ำก่อนนำน้ำนั้นเข้ามาใช้ในโรงงานเช่น การผลิตน้ำประปา  สารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น และชนิดต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีพื้นฐาน  (Basic  Chemical)  น้ำมันหล่อลื่นและจารบี (Lubricant & Grease)  ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  นอกจากสารเคมีดังกล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัท มิลเลอร์ กรุ๊ป ยังสามารถให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

               

เวลาให้บริการ

จันทร์-เสาร์

เวลา 08:00 น. - 17:00 น.